Om kriminalhistoria.se

Om kriminalhistoria.se

Kriminalhistoria.se syftar till att återberätta äldre kriminalfall i Sverige men även i Europa, inklusive i USA.

Kriminalhistoria är viktigt, eftersom det är nyckeln till att förstå varför kriminalitet finns idag i vårt samhälle.

Våra skribenter:

Sebastian Wijkander